Form Doldurun
X
Form Doldurun Sizi Arayalım

Termal Konfor Ölçümü

Termal Konfor Ölçümü

Termal Konfor Nedir?
Termal konfor denilince ilk akla gelen konu hava sıcaklığıdır. Hava sıcaklığı önemli bir termal konfor göstergesi olsa da tek başına geçerli bir ölçüt değildir. Hava sıcaklığı, her zaman diğer dış faktörlerle ve kişisel durumlarla birlikte göz önünde bulundurulmalıdır. Termal konforu etkileyen hem çevresel hem de kişisel etkenler vardır. Bu faktörler birbirinden bağımsız olmakla birlikte, bir araya geldiğinde çalışanın termal konforunu belirleyen unsurlardır. Bu etkenleri aşağıda bulabilirsiniz:

Çevresel Faktörler
⦁ Hava Sıcaklığı
⦁ Radyan Isı
⦁ Hava Hızı
⦁ Nem

Kişisel Faktörler
⦁ Giyim
⦁ Metabolik Sıcaklık

Termal Konfor Ölçümünde Çevresel Faktörler
Hava Sıcaklığı
Hava sıcaklığı insan vücudunu çevreleyen havanın sıcaklığıdır. Santigrat (°C) veya Fahrenayt (°F) olarak ifade edilir.

Radyan Isı
Radyan ısı sıcak bir nesneden yayılan (ışıyan) ısıdır ve ortamda ısı kaynağı varsa mevcuttur.
Bu ısı, vucüdumuzu çevre ile yapılan ısı alışverişinde, hava sıcaklığına göre daha fazla etkiler.
Vücudumuz neredeyse siyah ve mat bir nesnenin soğurduğu ısı kadar radyan ısı soğurur. Ancak bu durum yansıtıcı giysiler giyerek azaltılabilir. Radyan ısı kaynaklarına örnek olarak, güneş, ateş, elektrik yangını, ocak, buharlı makineler, kurutucular, sıcak yüzeyler, makineler ( bilgisayar, televizyon, vs) verilebilir.

Hava Hızı
Hava hızı ortamda hareket eden havayı belirtir ve eğer hava hızı ortamdan daha serin ise çalışanın serinlemesine yardımcı olur. Hava hızı, termal konfor için önemli bir etkendir, çünkü insanlar hava hızına karşı oldukça duyarlıdır.
Kapalı ortamlarda yapay olarak soğutulmuş durgun hava, insanların havasız hissetmesine sebep olabilir. Aynı zamanda bu durum havada bir kokuya sebep olabilir.
Sıcak ve nemli ortamlarda hareket eden hava, konveksiyon yöntemiyle vücuttaki ısı kaybını hızlandırabilir.
Serin ortamlardaki hava hareketleri ise cereyan etkisi yaratır. Hava sıcaklığı, deri sıcaklığından düşükse, ısı kaybında gözle görülür hareketlilik yaşanır.
Fiziksel aktivite de hava hareketini etkiler, dolayısıyla hareketli işler yapılan ortamlarda hava hızı bu durum göz önünde bulundurularak ayarlanmalıdır.

Nem
Su kaynatıldığı zaman oluşan su bu buharı, havayla karıştığı zaman havadaki nemi oluşturur.
Nem oranı havadaki hem miktarının, havanın içinde bulunabilecek maksimum nem miktarına oranıdır ve barometre ile ölçülür.
%40 ile %70 nem oranı termal konfor’a fazla etki etmez. Birçok ofiste bilgisayar kullanımı nedeniyle nem oranı bu aralıkta tutulur. Ancak iklimlendirme sistemi bulunmayan çalışma alanlarında veya mevsimsel hava durumunun iç mekanları etkilediği ortamlarda nem oranı %70′ten fazla olabilir. İç mekanlardaki nemi arttıran en büyük etken, içeride kurutma işlemi yapılmasıdır.
Nemli ortamlarda havada yüksek oranda su buharı vardır, bu da derideki terin buharlaşmasını engeller. Sıcak ortamlarda nem çok önemlidir çünkü eğer nem oranının %80′den fazla ise ter buharlaşmaz. Terin buharlaşması insanlardaki ana ışı düşürme mekanizmasıdır. Buhar geçirmez kişisel koruyucu donanımlar kullanıldığı zaman, giysinin içindeki nem artar çünkü çalışan teri buharlaşmaz.