Form Doldurun
X
Form Doldurun Sizi Arayalım

KALİTE POLİTİKAMIZ

KALİTE POLİTİKAMIZ

Misyonumuz; kuruluşların ihtiyaç duyduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ölçümleri iyi mesleki yaklaşım esas alınarak metodun öngördüğü şartları sağlayarak gereğini yerine getirmek, tam zamanında, hatasız ve güvenilir olarak yapmaktır.

• Hizmet kapsamımızı işletmelerin ihtiyaç duyduğu ve öncelikle standart metotlar temel alınarak ve kalite kontrol çalışmalarıyla metotların doğrulanarak uygulanabilirliği tespit edilen iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ölçümler oluşturmaktadır.

Bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik ve güvenilirlik laboratuvarımızın temel ilkeleridir.

• Laboratuvar olarak, ölçüm hizmetlerimizi İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının öngördüğü metotlarla, TS EN ISO 17025 standardına uygun olarak vereceğimizi taahhüt ederiz.

• Bu amaçla, laboratuvarda TS EN ISO 17025’e uygun bir kalite sistemi oluşturulmuş, standardın öngördüğü dokümanlar yayınlanarak uygulamaya konulmuştur.

• Tüm laboratuvar personelinin bu dokümanları öğrenmeleri ve deney çalışmalarını bu dokümanlarda yazılı politika, usul ve esaslara göre yürütmeleri zorunludur.

• Öncelikli hedefimiz Türk Akreditasyon Kurumu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yeterliliği onaylanmış bir laboratuvar olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilmektir.

• Bu hedefe ulaşmak ve kalitemizi daimi kılmak için personelimizin eğitimlerine öncelik vermek, ölçüm metotları ile ilgili belirsizliklerimizi azaltmak, müşterilerimizle işbirliği içerisinde sürekli iyileşmek önceliğimizdir.