Form Doldurun
X
Form Doldurun Sizi Arayalım

Hakkımızda

Toraman Hijyen Laboratuvarı

Image

Endüstriyel çalışma alanlarında çalışanları etkileyen birçok fiziksel , kimyasal ve biyolojik tehlikeler bulunmaktadır. Bu tehlikelerin gözle görülüp tespit edilebilen bazıları hissedilip gerekli cihazlar olmadan ölçülüp tespit edilemeyen tehlikelerdir. Bu gibi tehlikelerin oluşturduğu riskleri tespit edebilmek ve gerekli önlemleri alabilmek için çalışma alanlarında gerçekleştirilmesi gereken ölçümlere genel adıyla “ İş Hijyeni Test, Ölçüm ve Analizi” bilinen adıyla “ İş Yeri Ortam Ölçümleri” adı verilmektedir.

30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 10 uncu maddesine göre işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

Ayrıca, 20.08.2013 tarih ve 28741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 20.02.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince; işverenler, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür. Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtlar, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanmalıdır. Bu ölçümleri gerçekleştirecek olan kurum ve laboratuvarların öncelikle “ TÜRKAK”dan “TS EN ISO 17025” Standardından Akredite olmaları ve “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü” tarafından “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri” Alanında Yeterlilik Belgesine Sahip olmaları gerekmektedir. Laboratuvarımız 20 Şubat 2015 Tarihinde Türkak dan Akreditasyon belgesini almış ve 15 Ekim 2015 Tarihinde de ÇSGB İSGÜM den yeterlilik belgesini almış bulunmaktadır.