Form Doldurun
X
Form Doldurun Sizi Arayalım

Anlık Gaz Ölçümü

Anlık Gaz Ölçümü

VOC Ölçümü; Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Hakkında Yönetmelik Kapsamında belirtilen maruziyet sınır değerlerine uygun ortamın olup olmadığını anlamak için yapılan hava kalitesi ölçümüdür. Havada bulunan organik solvent ya da kimyasal buharların mg/m3 yada ppm şeklinde ölçülmesi ve bu değerlerin sınır değerler ile karşılaştırılmasına uçucu organik bileşimi ölçümü (VOC) denir.

iş Güvenliği temelinde riski kaynağında önlemek yada önlenemiyorsa önlem almak gereklidir. Dolayısı ile kaynağında yok edilemeyen veya ortamda üretilen uçucu organik bileşikler için öncelikli önlem
-Havalandırma,
-Gaz Maskesi, kimyasal maskesi
-gerekli kkd ler (duruma göre eldiven, tam iş kıyafeti vb) sayılabilir. İşletmede uçucu organik bileşiklerin varlığı düşünülüyorsa da mutlaka “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlanmalı ve alanlar belirlenerek o alanlara göre önleyici tedbir çalışmaları iş güvenliği uzmanı tarafından yerine getirilmelidir.